Què és el Portal de Participació de Celrà?

El Portal de Participació és el punt de trobada digital dels ciutadans i l’Ajuntament.

Aquí trobaràs els mitjans necessaris per suggerir i proposar totes les idees que tinguis per millorar el funcionament de l’espai públic. Ens basem en els principis de transparència en la gestió pública, la coresponsabilitat en la gestió i la participació activa com a mecanismes eficients de governança pública.

Com puc fer una proposta?

Per poder fer propostes cal que et donis d’alta al portal introduint les teves dades i el teu DNI. Omple el formulari de creació de noves propostes i explica’ns les teves idees.

Però atenció: La teva proposta només passarà a la segona fase si aconsegueix 4 vots. Comparteix la teva idea amb els teus amics i veïns per tal que li donin suport amb el teu vot. Un cop aconsegueixis aquests vots veuràs que la teva proposta es publica al portal per tal de que qualsevol ciutadà pugui recolzar-la amb el seu vot.

Ho fem perquè ens basem en el principi de coresponsabilitat. Si creus que és una bona idea, comparteix-la, explica-la, discuteix-la.

Per compartir-la, utilitza el botons de xarxes socials i el link que pots enganxar en qualsevol mitjà digital o mail.

Posa-ho al WhatsApp!! La millora manera de fer arribar la teva idea és compartir-la amb el teu grup d’amics o veïns fent servir whatsApp. Prova-ho ara!!

Un cop la teva idea sigui pública, qualsevol ciutadà la podrà recolzar i votar. Això permetrà a l’Ajuntament donar sortida a aquelles propostes que més interès generin.

Quants dies tinc per aconseguir 4 vots i que la meva proposta es faci pública?

Tens temps mentre el procés participatiu estigui actiu

Quants dies estarà activa la meva proposta un cop es faci pública?

Estarà activa mentre el procés participatiu estigui actiu.

Com funcionen els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una eina de gestió fonamental de l’Ajuntament a través de la qual els veïns i les veïnes de Celrà tenen la possibilitat de decidir directament en què es gastaran els diners del nostre municipi: noves infraestructures, millora de serveis...

L’Ajuntament de Celrà va impulsar la primera iniciativa de participació ciutadana l’any 2011. Des d’aleshores cada any intentem millorar el model per aprofundir en la democràcia participativa.

Calendari

Cada any es definirà un calendari prèviament.

Aquelles propostes que suposin una despesa pressupostaria i que siguin viables des del punt de vista tècnic seran incorporades a la llista de projectes del Pressupost Participatiu.

El recompte de les votacions es realitzarà a partir del 15 d’Octubre i els projectes finalment escollits per ser executats per l’Ajuntament es portaran al Ple corresponent juntament amb la informació disponible sobre el procés de participació.

De cares als pressupostos 2020 es pretén fer una primera fase durant el mes de juny, una segona fase durant els mesos de juliol a agost i una tercera fase, de votacions, durant el mes de setembre.

Cal saber que...

Tothom té dret a opinar i a ser escoltat.

Tothom és igual i té els mateixos drets.

Què són les assemblees de barri

Són els òrgans encarregats de recollir les propostes de la ciutadania dels diferents barris de Celrà. De cada assemblea sorgiran dos representants que portaran les propostes aprovades al Consell Ciutadà.

Per facilitar la gestió del procés, hem agrupat els barris de Celrà en quatre grans zones, per a cadascuna de les quals es realitzarà una assemblea de barri.

A cada assemblea hi pot acudir qualsevol persona que visqui dins la zona corresponent. Hi tenen dret a vot, personal i intransferible, totes les persones majors de 16 anys empadronades a Celrà.

També tenen dret a participar-hi, sense dret a vot, les persones de 14 i 15 anys i les que viuen o treballen a Celrà però no hi estan empadronades.

Què és el Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà és l’òrgan encarregat de valorar les demandes recollides a les diferents assemblees i els consells municipals, prioritzar-les i arribar a una proposta final de consens.

Estarà constituït pels representants designats a les assemblees de barri, amb dret a vot, per representants de cada grup polític municipal i per dos representants de cada Consell Municipal.

Qui pot votar i on?

Qualsevol ciutadà de Celrà que tingui més de 14 anys i es doni d’alta al portal podrà exercir el seu vot.

Per donar-se d’alta cal estar empadronat al municipi.

Per votar de forma presencial o per qualsevol incidència en el procés d’alta i de votació, els ciutadans es podran dirigir als següents punts d’informació: