Com funcionen els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una eina de gestió fonamental de l’Ajuntament a través de la qual els veïns i les veïnes de Celrà tenen la possibilitat de decidir directament en què es gastaran els diners del nostre municipi: noves infraestructures, millora de serveis...

L’Ajuntament de Celrà va impulsar la primera iniciativa de participació ciutadana l’any 2011. Des d’aleshores cada any intentem millorar el model per aprofundir en la democràcia participativa.

Calendari

Cada any es definirà un calendari prèviament.

Aquelles propostes que suposin una despesa pressupostaria i que siguin viables des del punt de vista tècnic seran incorporades a la llista de projectes del Pressupost Participatiu.

El recompte de les votacions es realitzarà a partir del 15 d’Octubre i els projectes finalment escollits per ser executats per l’Ajuntament es portaran al Ple corresponent juntament amb la informació disponible sobre el procés de participació.

De cares als pressupostos 2020 es pretén fer una primera fase durant el mes de juny, una segona fase durant els mesos de juliol a agost i una tercera fase, de votacions, durant el mes de setembre.

Cal saber que...

Tothom té dret a opinar i a ser escoltat.

Tothom és igual i té els mateixos drets.