El pressupost d'enguany en el qual es pot incidir es de 30.000€. Totes les propostes que es mostren a continuació tenen un import d'execució inferior a 30.000 euros. Com que no hem pogut disposar d'un pressupost estimat per totes i cada una de les propostes hem optat per no posar el valor econòmic de les propostes. Un cop completada la votació, s'executaràn per ordre de votació totes les propostes que es puguin fins a esgotar el pressupost total assignat al procés de 30.000 euros.

Documents:
Relació i valoració de propostes descartades.