Els projectes s'executaran per ordre dels mes votats fins a esgotar el pressupost. El pressupost total es de 300.000 euros. Si la proposta més votada esgotés el pressupost, la resta de propostes quedarien descartades.

Vota un màxim de tres propostes assignant el nombre de punts que vulguis. Es a dir, dona 3 punts a la proposta que mes t’agradi, dos punts a la segona i un a la tercera

Propostes descartades