Tornar

15. Zones arbrades als parcs infantils


Descripció

A tots els parcs infantils de Celrà hi ha una manca important de zones arbrades que hi facin ombra. A l'estiu solament s'hi pot anar al vespre, perquè durant tot el dia i toca el sol. Convindria plantar arbres que fessin més ombra.

Resposta Tècnica de l'Ajuntament:
D'un petit anàlisi realizat als 8 parcs infantils de Celrà es conclou que el percentatge de superfície amb ombra és inferior al de sol, exceptuant un d'ells. En aquest sentit, es desconeix si existeix normativa sobre parcs infantils que reguli aquest aspecte, i més en concret pel que fa la presència d'arbrat dins d'un parc infantil. En tot cas, caldria fer-ne un anàlisi més profund de la situació actual de cada parc en relació a aquest aspecte, i en funció de l'orientació del parc respecte a la trajectòria solar avaluar les millors alternatives per augmentar les zones d'ombra. Es considera interessant tirar endavant aquesta proposta amb el condicionant de realitzar un estudi abans de realitzar cap actuació al respecte. Es considera interessant tirar endavant aquesta proposta amb el condicionant de realitzar un estudi abans de realitzar cap actuació al respecte.


Qui ho proposa

Francesc Gonzàlez i Pla


Vots obtinguts

10


Cost

0 €


Comparteix:


Fotografia


Comparteix: