Tornar

8. Anella de prioritat peatonal i xarxa d'itineraris segurs per infants


Descripció

Cear una area que abarqui els diferents centres educatius, pavello, escola de dansa, centre civic i barri vell on es facin les intevencions necessaries per prioritzar la circulacio de peatons i transports sense motor en relacio als cotxes fent les intervencions necessaries. Crear dins aquesta area una xarxa d'itineraris que vagin des de diferents punts de trobaada fins als diferents centres educatius per tal de facilitar la.circulacio de menors no acooompanyats reduint els riscos, amb la finalitat de retornar als infants la propietat.de l'espai public que hauran de gestinar en el futur i que els pertany com un espai educatiu i de joc mes per creixer amb sentiment de comunitat.


Qui ho proposa

Albert López Guàrdia


Vots obtinguts

23


Cost

0 €


Comparteix:


Fotografia


Comparteix: