El Consell Infantil

Què és?

A Celrà hi conviuen persones adultes, joves, infants, gent gran... i la participació de la ciutadania és molt important per al poble.
Des de l’any 2013, la participació amb els infants, la fem a través del Consell Infantil, un espai que vol conèixer la visió que tenen les nenes i els nens de Celrà per millorar la qualitat de vida del poble. Per fer-ho, es fa a través d'un procés d'aprenentatge democràtic a les escoles i generant espais per conèixer la forma que tenen de veure i de viure el municipi els infants.

Què busca?
  • Conèixer quines són les percepcions i les necessitats dels infants vers el municipi.
  • Incorporar la visió que tenen les nenes i els nens del municipi al procés de participació ciutadana, i incloure les seves peticions en l’elaboració de propostes municipals.
  • Implicar els infants i les seves famílies en la reflexió sobre el municipi.
  • Potenciar l’educació i la participació a través dels valors democràtics, el treball en equip, la reflexió, el diàleg i el debat.
Com funciona?
  • DIAGNOSI: El treball amb l'alumnat comença amb la primera sessió a l’aula amb l’objectiu de definir el “què els agrada” i “què no els agrada” de Celrà. La finalitat d’aquesta primera sessió és definir una diagnosi sobre com els infants viuen i veuen el municipi.
  • DEBAT AMB LES FAMÍLIES: Per traspassar el procés a casa, l'alumnat respon, amb l’ajuda de les famílies, un qüestionari sobre les necessitats del municipi. Aquesta és una eina perquè les famílies generin propostes en base a les necessitats que s’han detectat a l’aula. L’objectiu principal del quadern és que tota la família faci propostes per a la millora del municipi.
  • PROPOSTES: La segona sessió a l’aula serveix per posar en comú totes les propostes que ha fet l'alumant de 5è per a la millora del municipi. Aquestes propostes han estat recollides del quadern de debat amb la família. En aquesta sessió s’expliquen les demandes que han fet els infants amb les seves famílies. L'alumnat, de manera individual, vota 3 propostes que per prioritzar les que l'Ajuntament es comprometrà a dur a terme. També s'escullen les persones representants que formaran part del Consell Infantil.
  • CONSELL INFANTIL: El Consell Infantil (representants de cada classe, tècniques municipals i equip de govern) es reunieixen per conèixer l'estat de les propostes que han estat escollides per les aules i fer-ne el seguiment.