Estudi oferta gent gran

Estudi de preferències sobre l'adequació de l'oferta d'activitats formatives, lúdiques i d'ocupació del temps d'oci per les persones del terme municipal de Celrà. Cap a un model de prescripció social centrat en l'acompanyament durant l'envelliment actiu i saludable.

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Estudi pdf