Aquest 2019 l’Ajuntament de Celrà ha decidit no realitzar la campanya dels Pressupostos Participats atès l’elevat cost econòmic de 2 projectes “estrella” que ja porta treballant des de 2016 i que aquest 2020 veuran la llum, com són el Centre d’Interpretació de les Gavarres i el Carril bici Celrà-Girona, considerats de vital importància per al desenvolupament del municipi.

Centre d'interpretació de les Gavarres
Aquest projecte preveu restaurar la planta baixa de la Torre Desvern per convertir-la en un Centre d'Interpretació del patrimoni natural de les Gavarres, amb sala d'exposició i diferents zones de divulgació dels valors i singularitats d'aquest espai natural protegit. L'edifici municipal, és una torre romànica, d'origen visigòtic datada al voltant de l'any 650; declarada Bé d'interès Cultural Nacional (BCIN).
L'Ajuntament de Celrà va demanar una subvenció europea (FEDER) l'any 2018, que va ser concedida a mitjans 2019; l'import atorgat és de 300.000 euros dels 443.379,60 (IVA exclòs) del cost total de l'actuació.

Carril bici Celrà - Girona
Aquest projecte va sortir escollit en els pressupostos participats de 2015, i ha estat fortament reclamat per la ciutadania. L'Ajuntament de Celrà va iniciar el projecte l'any 2016 encarregant un estudi-avantprojecte, seguidament i després de descartar diferents opcions es va adjudicar la redacció del projecte executiu. L'any 2018, el consistori va presentar el projecte a una subvenció europea (FEDER) i aquest 2019 van donar resolució positiva amb el màxim import que preveien les bases de la convocatòria, és a dir, el 50% (465.105,76 euros). Tot i això el consistori conjuntament amb el Consorci de Vies Verdes ha continuat treballant per aconseguir altres ajudes o subvencions per abaratir més l'alt cost de l'obra. Actualment, s'està preparant la licitació pública perquè el carril bici sigui una realitat al finalitzar el 2020.

Així mateix l’Àrea de Participació Ciutadana ha aprofitat enguany per actualitzar l’app “Que ningú parli per tu” amb diferents apartats. Ara a banda de poder participar en els pressupostos participats, s’habilita un espai de Consultes ciutadanes que facilitarà la consulta ràpida amb la ciutadania. També els infants tindran el seu espai amb l’apartat al Consell Infantil, i també hi podrem trobar un enllaç a la bústia de suggeriments.